مزه – چشیدن برنامه نویسی Android Wear اندروید

مزه – چشیدن: برنامه نویسی Android Wear اندروید مشاهده دانلود برنامه آموزشی series اندروید android آموزش

گت بلاگز اخبار اجتماعی ثبت‌نام در مدارس دولتی 200 تا 500 هزار تومان / دردسر تازه آموزش‌وپرورش جهت خانواده‌‌ها

خانواده‌هایی که جهت ثبت‌نام فرزندانشان در پایه اول دبستان به ستاد ثبت‌نام مراجعه کرده‌اند، می‌گویند: اغلب خانواده‌ها مستاجر هستند و بنگاه جهت اینکه مالیات پرداخ

ثبت‌نام در مدارس دولتی 200 تا 500 هزار تومان / دردسر تازه آموزش‌وپرورش جهت خانواده‌‌ها

دردسر تازه آموزش وپرورش جهت خانواده ها: عضویت در مدارس دولتی 200 تا 500 هزار تومان

عبارات مهم : آموزش

خانواده هایی که جهت عضویت فرزندانشان در پایه اول دبستان به ستاد عضویت مراجعه کرده اند، می گویند: اغلب خانواده ها مستاجر هستند و بنگاه جهت اینکه مالیات پرداخت نکند در قولنامه هایی که می نویسد کد رهگیری ثبت نمی کند، مدرسه هم جهت ثبت نام، قولنامه می خواهد ولی قولنامه هایمان را که می بریم قبول نمی کنند و می گویند این قولنامه دستی است و باید کدرهگیری داشته باشید.

ثبت نام مدارس شروع شده است هست، خانواده های کلاس اولی از نیمه های خرداد سرگرم عضویت هستند ولی عضویت در مدرسه محدوده محل زندگی با دستورالعمل آموزش وپرورش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت داشتن کدرهگیری به آسانی جهت خانواده ها امکان پذیر نیست.

به گزارش تسنیم ؛ فصل عضویت دانش آموزان در مدارس شروع شده است هست، خانواده های کلاس اولی چند هفته ای است که سرگرم عضویت هستند و دانش آموزان سایر دوره های تحصیلی نیز چند روزی است که فرآیند عضویت را شروع کرده اند.البته خرداد و تیر ماه های پرالتهابی جهت خانواده ها به جهت عضویت فرزندانشان در مدارس است به خصوص اگر دانش آموز بخواهد از یک دوره تحصیلی وارد دوره تحصیلی دیگری شود.

ثبت‌نام در مدارس دولتی 200 تا 500 هزار تومان / دردسر تازه آموزش‌وپرورش جهت خانواده‌‌ها

طبق بررسی های انجام شده است در طول سال های اخیر عمده مشکلاتی که باعث مراجعه مردم به ستادهای عضویت می شود، محدوده جغرافیایی اعلام شده است از سوی آموزش وپرورش است و خانواده هایی که متقاضی عضویت مدرسه ای در همان محدوده محل زندگی خود هستند که طبق قوانین و محدوده بندی های آموزش وپرورش خارج از محدوده محسوب می شود، اجازه عضویت ندارند.

البته مسئولان آموزش وپرورش معتقدند خانواده ها باید به حق خود قانع بوده و در همان مدرسه ای که طبق قوانین و مقررات آموزش وپرورش در محدوده محل زندگیشان تعریف می شود، عضویت کنند ولی در اینجا دو توصیه مطرح هست، نخست آنکه در تمام موارد محدوده بندی های اعلام شده است از سوی آموزش وپرورش صحیح نیست و چه بسا در بسیاری از موارد مدرسه ای که دو خیابان با محل زندگی فرد تفاوت دارد جزو محدوده حساب نمی شود و مدرسه ای دورتر جزو محدوده زندگی آنها تعریف شده است است و این مسئله جهت خانواده ها به خاص اگر فرزند آنها دبستانی باشد مشکلاتی را رقم می زند و دوم اینکه در شرایطی که انواع مدارس از دولتی، غیردولتی، شاهد، نمونه دولتی، تیزهوشان و هیئت امنایی در سطح کشور فعال هستند و به لحاظ سطح کیفیت نیز با یکدیگر بسیار متفاوت هستند، چگونه انتظار داریم که خانواده ها در بحث عضویت فرزندانشان دلواپس نباشند و به نسخه تجویز شده است آموزش وپرورش اکتفا کنند و به عضویت در مدرسه ای که آنها برایشان وظیفه می کنند، رضایت دهند؟ هم اکنون خانواده ها میل به دارند عضویت فرزندشان در مدرسه ای باشد که به لحاظ تربیتی محیط سالم و از نظر آموزشی نیز حداقل معیارهای کیفی را دارا باشد همین مسئله منجر شده است خانواده ها به تعبیر خودشان در پی یافتن مدرسه دولتی «خوب» باشند.

خانواده‌هایی که جهت ثبت‌نام فرزندانشان در پایه اول دبستان به ستاد ثبت‌نام مراجعه کرده‌اند، می‌گویند: اغلب خانواده‌ها مستاجر هستند و بنگاه جهت اینکه مالیات پرداخ

باید پذیرفت که اغلب متقاضیان مدارس دولتی از طبقه میانگین یا ضعیف جامعه هستند که در کنار افت شاخص های کیفی مدارس دولتی جهت عضویت نیز با مشکلاتی مواجه می شوند، مشکلاتی که جهت بعضی مسئولان قابل لمس نیست آیا که به ندرت پیش آمده فرزندانشان در این نوع از مدارس تحصیل را تجربه کرده باشند و شاید به همین علت به این جنبه از پرسشها خانواده ها توجهی ندارند، بنابراین در این گزارش تلاش کردیم بخشی از پرسشها مردم در فصل عضویت را منعکس کنیم.

در بررسی که از چند ستاد عضویت داشتیم، عمده مراجعه کنندگان خانواده هایی بودند که می درخواست کردند فرزند خود را در کلاس اول یا پایه های ورودی دوره های تحصیلی متفاوت عضویت کنند؛ در این بررسی ها مشخص شد، در سال های گذشته آموزش وپرورش جهت جلوگیری از عضویت خارج از محدوده و تبعیت خانواده ها از مرزبندی های تعیین شده، قولنامه دارای کدرهگیری را شرط مهم جهت عضویت اعلام کرده است ولی این دستورالعمل پرسشها بسیاری را جهت مردم ایجاد کرده و موجب شلوغی بیش از حد ستادهای عضویت شده است است.

این دستورالعمل که جهت جلوگیری از عضویت های خارج از محدوده ابلاغ شده است است هم اکنون باعث ایجاد پرسشها متعددی شده است و خانواده هایی که محل زندگیشان در محدوده مدرسه واقع شده است است هم موفق به عضویت فرزندانشان نمی شوند و مدارس از عضویت دانش آموزان در محدوده نیز ممانعت کرده و می گویند باید کد رهگیری داشته باشید.

ثبت‌نام در مدارس دولتی 200 تا 500 هزار تومان / دردسر تازه آموزش‌وپرورش جهت خانواده‌‌ها

خانواده هایی که جهت عضویت فرزندانشان در پایه اول دبستان به ستاد عضویت مراجعه کرده اند، می گویند: اغلب خانواده ها مستاجر هستند و بنگاه جهت اینکه مالیات پرداخت نکند در قولنامه هایی که می نویسد کد رهگیری ثبت نمی کند، مدرسه هم جهت ثبت نام، قولنامه می خواهد ولی قولنامه هایمان را که می بریم قبول نمی کنند و می گویند این قولنامه دستی است و باید کدرهگیری داشته باشید.

خانواده هایی که قولنامه های آنها به صورت دستی هست، مجبورند به ستادهای عضویت مراجعه کنند و طبق گفته آنها حجم مراجعه کنندگان آنقدر زیاد است که باید از ساعت 7 هفت صبح بیایند و نوبت بگیرند.

خانواده‌هایی که جهت ثبت‌نام فرزندانشان در پایه اول دبستان به ستاد ثبت‌نام مراجعه کرده‌اند، می‌گویند: اغلب خانواده‌ها مستاجر هستند و بنگاه جهت اینکه مالیات پرداخ

فردی که در ستاد عضویت مسئول شماره دادن است به خانواده ها می گوید: اگر قولنامه هایتان دستی هست، نمی توانیم کاری برایتان انجام دهیم، بروید و استشهاد محلی جمع کنید که ادعایتان را اثبات کند و بعد چهارشنبه ساعت 7 صبح اینجا باشید و نوبت بگیرید، اگر دیرتر مراجعه کنید، نوبت تمام می شود. بعد از آوردن استشهاد محلی 15 روز بعد به درخواست شما جواب خواهیم داد.

البته چندین بار مراجعه به ستاد ثبت نام، معطلی چند ساعته در صف های طولانی، جمع آوری استشهاد محلی و در نهایت پاسخگویی 15 روز بعد روال قانونی ماجراست؛ اغلب خانواده ها دلواپس عضویت فرزندانشان هستند و مدارس به آنها می گویند ممکن است ظرفیت مدرسه تکمیل شود بنابراین چاره ای ندارند که به روش های دیگر متوسل شوند و با پرداخت 200 تا 500 هزار تومان به بنگاه ها کدرهگیری دریافت کنند تا فرزندشان در مدرسه محدوده زندگیشان که حق طبیعی آنهاست بدون طی این پرسشها عضویت شود، تحصیل کند. آنگونه که یکی ازخانواده ها می گوید: بنگاه به او گفته هست، اگر بخواهد در مدرسه دیگری عضویت کند قولنامه ای با کدرهگیری به او می دهد که تعیین کند در محدوده آن مدرسه زندگی می کند ولی هزینه آن 700 هزار تومان است.

ثبت‌نام در مدارس دولتی 200 تا 500 هزار تومان / دردسر تازه آموزش‌وپرورش جهت خانواده‌‌ها

به گزارش تسنیم، آموزش وپرورش جهت اینکه با عضویت های خارج از محدوده مقابله کند بخشنامه ای را صادر کرده و مدارس را ملزم به دریافت کدرهگیری از خانواده ها کرده است ولی آیا مسئولان سری به ستادهای عضویت زده اند و از نارضایتی مردم خبر دارند؟ آیا می دانند که این بخشنامه خانواده ها را جهت عضویت در مدرسه محدوده زندگیشان نیز دچار مسئله کرده است؟ آیا واقعا با صدور این دستورالعمل عضویت های خارج از محدوده کنترل شده است هست، کدرهگیری که با دریافت هزینه از خانواده ها در حال صدور است و بعضی افراد نیز با سفارش های متفاوت به وسیله آموزش وپرورش خارج از محدوده عضویت می شوند، بعد این دستورالعمل جز آنکه خانواده ها را جهت عضویت دچار نگرانی، دلهره و دردسر کند، دستاوردی داشته است؟

در گذشته مرسوم بود مدارس جهت اینکه متوجه شوند فرد در محدوده ای که مدعی شده است زندگی می کند یا خیر اقدام به تحقیق می کردند، آیا نمی توان چنین روش هایی را به کار برد که نارضایتی عمومی ایجاد نمی کند؟

و در آخر توجه داشته باشیم در شرایطی که مدارس دولتی با پرسشها متعددی مواجه هستند، تنها انتظار خانواده ها از مسئولان این است حداقل جهت عضویت آنها را به دردسر نیاندازند و تلاش کنند باری از دوش مردمی بردارند که با انواع پرسشها دست و پنجه نرم می کنند نه اینکه در کنار انواع مشکلات، عضویت فرزندان را به دغدغه بزرگی جهت خانواده ها تبدیل کنند.

واژه های کلیدی: آموزش | مدرسه | آموزشی | خانواده | خانواده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz